•  Program Vaksinasi Daerah Ranau bermula 05/06/2021

 •  NOTIS KERJA UNDI
  PROJEK BERSKALA KECIL DI BAWAH PROGRAM STRATEGIK
  MEMPERKASA RAKYAT DAN EKONOMI (PEMERKASA)

  PENGUMUMAN:

  1. Dimaklumkan bahawa Pejabat Daerah Ranau akan melaksanakan proses kerja undi bagi kerja-kerja seperti di Lampiran 2;

  2. Pendaftaran syarikat pelaksana (kontraktor) untuk menyertai proses kerja undi ini akan dibuka bermula 16 Jun 2021 (5.00 petang) sehingga 17 Jun 2021 (5.00 petang) secara dalam talian melalui pautan url: https://forms.gle/DuuoLE5xZwJ1QrYR7 atau melalui talian telefon: 088-875253 sebagai mematuhi arahan prosidur operasi standard (SOP) semasa perintah kawalan pergerakan yang sedang berkuatkuasa ketika ini;

  3. Syarikat pelaksana (kontraktor) hendaklah melengkapkan maklumat yang dikehendaki dan memuatnaik (upload) dokumen-dokumen yang diperlukan. Hanya dokumen dalam format PDF dan JPEG sahaja yang dibenarkan;

  4. Pendaftaran hanya melalui kaedah yang dinyatakan di perkara 2 dan syarikat pelaksana (kontraktor) tidak perlu hadir ke Pejabat untuk membuat pendaftaran atau mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

  5. Syarat-syarat untuk menyertai undian adalah seperti yang dinyatakan di Lampiran 1.

  6. Hanya syarikat pelaksana (kontraktor) yang memenuhi syarat akan dihubungi untuk menyertai sesi undian.

  Syarat-Syarat Untuk Menyertai Proses Kerja Undian Projek Berskala Kecil di Bawah Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (PEMERKASA)

  1. Terbuka kepada kontraktor Bumiputera dengan pengkhususan berkaitan (rujuk Lampiran 2) dan beralamat di Daerah Ranau;

  2. Kontraktor yang telah berjaya mendapat kerja di Pejabat Daerah Ranau bermula Januari 2021 sehingga Mei 2021 adalah tidak layak untuk menyertai proses kerja undian ini;

  3. Wakil kontraktor adalah tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran, hanya penama/pemilik sijil kontraktor sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran mengikuti proses kerja undian ini;

  4. Kontraktor hendaklah mempunyai had minimum modal sebanyak RM1,500.00 dan mempunyai keupayaan melaksana kerja (teknikal);

  5. Kontraktor hendaklah mempunyai prestasi kerja yang memuaskan dan tidak pernah
  disenaraihitamkan oleh Pejabat ini;

  6. Mana-mana kontraktor yang telah membuat pendaftaran adalah bersetuju dan mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar dan kelayakan kontraktor adalah terbatal sekiranya terdapat maklumat palsu yang dikemukakan;

  7. Kontraktor yang layak ke peringkat cabutan undian akan dimaklumkan menerusi emel ataupun panggilan telefon oleh Pejabat ini mengenai tarikh dan masa undian. Sila pastikan alamat emel dan nombor telefon adalah tepat.

  8. Kontraktor yang telah berjaya di dalam sesi cabutan undi untuk projek PEMERKASA sebelum ini, tidak layak untuk dipanggil menyertai cabutan undi seterusnya.


  Senarai Projek PEMERKASA

  1 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA JAMBATAN GANTUNG KAMPUNG DEBUT (LANGSAT)- 20,000.00
  2 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA GEREJA SIB DANTAYON KAMPUNG NALUMAD- 30,000.00
  3 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA JAMBATAN GANTUNG KAMPUNG NALUMAD- 25,000.00
  4 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA TITIAN PEJALAN KAKI DI KAMPUNG TAKUTAN- 7,000.00
  5 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA GABION DI KAWASAN PERUMAHAN KAMPUNG TAKUTAN- 15,000.00
  6 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN DAN CULVERT KAMPUNG TAKUTAN- 30,000.00
  7 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN GEREJA SIB KAMPUNG PERANCANGAN-20,000.00
  8 MEMBAIIKPULIH DAN MENYELENGGARA KEMUDAHAN PONDOK PERKUBURAN TANAH MERAH (PERKUBURAN ANTARABANGSA)- 40,000.00
  9 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA BALAI RAYA KAMPUNG LONGUT LAMA- 40,000.00
  10 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA BANGUNAN KAFA KAMPUNG NAPONG 1- 40,000.00
  11 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA SURAU KAMPUNG NALAPAK- 35,000.00
  12 MEMBAIKIPULIH DAN MENYELENGGARA SISTEM PERPARITAN KAMPUNG KEBUH BARU- 48,000.00
  13 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA DAPUR GEREJA KATOLIK KAMPUNG KEBUH BARU- 20,000.00
  14 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA BALAI RAYA KAMPUNG KEBUH BARU- 15,000.00
  15 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA PARIT DAN CULVERT KAMPUNG LONGUT- 50,000.00
  16 PENYELENGGARAAN PAIP AIR GRAVITI KAMPUNG PAMAITAN- 15,000.00
  17 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA PAIP AIR GRAVITI KAMPUNG PATAU- 15,000.00
  18 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA SISTEM AIR GRAVITI KE KAWASAN PENTERNAKAN KAMBING KAMPUNG MINIHAS- 10,000.00
  19 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA DEWAN KAMPUNG LIBANG- 30,000.00
  20 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA GEREJA SIB KAMPUNG TOGOYOG- 30,000.00
  21 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA BALAI RAYA KAMPUNG TOGOYOG- 25,000.00
  22 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA PAGAR SURAU BABUR RAHMAH KAMPUNG PURAKAGIS- 15,000.00
  23 MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA MASJID KAMPUNG LOHAN- 25,000.00

 •  SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT (KONTRAKTOR) BUMIPUTERA DALAM DAERAH
  RANAU UNTUK PROJEK SEPERTI YANG BERIKUT:

  JENIS LESEN
  PUKONSA: LESEN F (***I : ***1)
  CIDB/SPKK: G1/CE/CE21

  Syarat-Syarat:

  1. Syarikat hendaklah memiliki kelayakan yang bersesuaian dan lesen masih aktif semasa mengemukakan tawaran;

  2. Dokumen Sebutharga boleh didapati daripada Pejabat Daerah secara percuma dalam waktu bekerja sahaja pada 5 JULAI 2021 SEHINGGA 12 JULAI 2021;

  3. Dokumen Sebutharga hanya diberikan kepada Syarikat yang mengemukakan Sijil Asal pendaftaran syarikat iaitu
  Sijil PUKONSA/SPKK/CIDB/Taraf Bumiputera;

  4. Dokumen Sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bertutup, ditandakan No. Sebutharga
  di penjuru sebelah kiri sampul dan dialamatkan kepada:

  Pengerusi
  Jawatankuasa Sebutharga
  Pejabat Daerah Ranau
  Peti Surat No. 2
  89307 RANAU

  5. Dokumen Sebutharga hendaklah dikemukakan SEBELUM pukul 10.00 pagi PADA 12 JULAI 2021

  6. Jawatankuasa Sebutharga adalah tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana sebutharga.

  7. Sekian, dan terima kasih.

  Tajuk-Tajuk Projek:

  1. NAIKTARAF KE KONKRIT JALANRAYA KE LOT
  2. PERUMAHAN BARU, KG. MARAKAU
  3. BINA DEWAN TERBUKA PIBG SK. PEKAN 2
  4. BINA DEWAN TERBUKA PIBG SAN KG. KINAPULIDAN
  5. MEMBINA CULVERT DI JALAN MASUK KE KAWASAN INAP DESA KAMPUNG PORING, RANAU
  6. BEKALAN ELEKTRIK MINI DEWAN KG. TEROLOBOU (F*** ***VII:1***)
  7. PEMBINAAN JAMBATAN GANTUNG SG. LUTUT, KG. WALUHU, RANAU
  8. BAIKPULIH JALAN KONKRIT LUKAPON, KG. LUKAPON, RANAU
  9. MENYIMEN JALAN KAWASAN PERKEBUNAN KG. KIPALIU
  10. MENYIMEN JALAN KAWASAN PERKEBUNAN KG. RANDAGONG
  11. MENYIMEN JALAN KAWASAN PERUMAHAN KG. LOHAN ULU
  12. MEMBINA JALAN KONKRIT KE GEREJA SIB KG. LIPOI, RANAU
  13. MEMBINA PARIT KONKRIT KAWASAN PERUMAHAN KG. SINARUT BARU
  14. NAIKTARAF KE KONKRIT JALAN PERUMAHAN KG. KILIMU, RANAU
  15. MEMBINA PARIT KONKRIT KE JALAN UTAMA KG. LASING BAWAH, RANAU
  16. MENYELENGGARA JALAN PERKEBUNAN MERUMPUT KG. MOHIMBOYON
  17. MEMBAIKI JALAN PERKAMPUNGAN KG. PURAKAGIS
  18. MENYELENGGARA JALAN PERKEBUNAN MUKIDAH KG. TOBOH BARU
  19. SELENGGARA JALAN PELIAU KG. BADUKAN
  20. SELENGGARA JALANRAYA KG. MAUKAB
  21. SELENGGARA JALANRAYA KG. MIBANG
  22. PENYELENGGARAAN JALAN RAYA KAWASAN PERUMAHAN LUMINOKOS KE PERKEBUNANAN KIRISON KG. MOHIMBOYON
  23. PEMBAIKAN JALAN PERTANIAN KG. SUMINARALOM-RANDAGONG
  24. MENYELENGGARA JALAN TAPONG KG. NUNUK RAGANG
  25. SELENGGARA JALAN KEBUN GETAH KG. LIBANG
  26. SELENGGARA JALAN PERTANIAN DI KG. KESISINGON
  27. SELENGGARA JALAN PERTANIAN KG. LINGKUDAU
  28. SELENGGARA JALAN PERTANIAN SUMINIMPOD
  29. SELENGGARA JALAN PERTANIAN NUNUK RAGANG
  30. PEMBAIKAN JALAN RAYA KONKRIT KAWASAN PERUMAHAN KG. DUMPIRING BAWAH
  31. PEMBAIKAN JALANRAYA KAWASAN PERTANIAN KG. KALANGGAAN
  32. PEMBINAAN JAMBATAN GANTUNG SUNGAI PONDIRUAN KG. PINAWANTAI
  33. PEMBINAAN JAMBATAN GANTUNG SUNGAI SASAPON KG. TOGOP LAUT
  34. PEMBINAAN JAMBATAN GANTUNG SUNGAI MANSALU KG. MANSALU
  35. PEMBINAAN JAMBATAN GANTUNG SUNGAI TIWOD KG. KAWIYAN
  36. PEMBINAAN BALAI SERBAGUNA KG. NALUMAD
  37. PEMBAIKAN JALANRAYA KONKRIT KAWASAN PERUMAHAN KG. DESA AMAN
  38. NAIKTARAF KE KONKRIT JALANRAYA KE LOT PERUMAHAN BARU, KG. MARAKAU
  39. BINA DEWAN TERBUKA PIBG SK. PEKAN 2
  40. BINA DEWAN TERBUKA PIBG SAN KG. KINAPULIDAN
  41. MEMBINA CULVERT DI JALAN MASUK KE KAWASAN INAP DESA KAMPUNG PORING, RANAU
  42. MEMBINA JALAN KONKRIT KG. LIBANG
  43. MENIMBUS TAPAK GERAI KG. MAUKAB BARU
  44. MEMBINA DEWAN SERBAGUNA TERBUKA GERJA SIB KG. KAPANGIAN
  45. SELENGGARA JALAN KONKRIT KAWASAN PERUMAHAN KG. SEDUL 1 KIPALIU
  46. SELENGGARA JALAN KONKRIT KAWASAN PERKAMPUNGAN KG. MINIHAS LOHAN
  47. SELENGGARA JALAN KONKRIT KE PERUMAHAN KG. MATAN
  48. PENYELENGGARAAN JALAN RAYA YANG RUNTUH AKIBAT HUJAN KG. NIASAN
  49. MEMBINA SEMULA CULVERT DI JALAN KG. BELISOK, MARINGKAN LAMA, RANAU
  50. BINA BARU CULVERT DI JALAN SUMINIMPOD NIASAN 3, KG. SUMINIMPOD
  51. MEMBINA LANTAI KONKRIT DAN PAGAR PERIMETER DEWAN TERBUKA BELIA KG. LOHAN 1, RANAU
  52. MEMBINA LANTAI KONKRIT DAN PAGAR PERIMETER DEWAN TERBUKA BELIA KG. LIBANG, RANAU
  53. MEMBINA CULVERT DI JALAN PERTANIAN KG. TARAWAS, RANAU
  54. BINA SEMULA PAIP AIR GRAVITI DI KAMPUNG KINARASAN, RANAU
  55. PEMBINAAN PAIP GRAVITI KE KAWASAN PERUMAHAN KG. MERUNGIN 2
  56. SELENGGARA JALAN PERKEBUNAN POROG KG. LIPASU BARU

 •  SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT (KONTRAKTOR) BUMIPUTERA DALAM DAERAH
  RANAU UNTUK PROJEK SEPERTI YANG BERIKUT:

  Syarat-Syarat:

  1. Syarikat hendaklah memiliki kelayakan yang bersesuaian dan lesen masih aktif semasa mengemukakan tawaran;

  2. Dokumen Sebutharga boleh didapati daripada Pejabat Daerah secara percuma dalam waktu bekerja sahaja pada 19 JULAI 2021 SEHINGGA 27 JULAI 2021;

  3. Dokumen Sebutharga hanya diberikan kepada Syarikat yang mengemukakan Sijil Asal pendaftaran syarikat iaitu
  Sijil PUKONSA/SPKK/CIDB/Taraf Bumiputera;

  4. Dokumen Sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bertutup, ditandakan No. Sebutharga
  di penjuru sebelah kiri sampul dan dialamatkan kepada:

  Pengerusi
  Jawatankuasa Sebutharga
  Pejabat Daerah Ranau
  Peti Surat No. 2
  89307 RANAU

  5. Dokumen Sebutharga hendaklah dikemukakan SEBELUM pukul 10.00 pagi PADA 27 JULAI 2021

  6. Jawatankuasa Sebutharga adalah tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana sebutharga.

  7. Sekian, dan terima kasih.

  JENIS LESEN
  PUKONSA: LESEN E (***I : ***1)
  CIDB/SPKK: G2/CE/CE21

  1. Tajuk-Tajuk Projek:

  1.1 Naiktaraf Jalan ke Kawasan Perkampungan Kg. Merungin Dua, Ranau;

  1.2 Naiktaraf Jalan Menuju ke Kg. Lobou Baru, Ranau;

  1.3 Membina Jalan Konkrit di Kg. Lipantai Mohimboyon, Ranau;

  JENIS LESEN
  PUKONSA: LESEN F (***I : ***1)
  CIDB/SPKK: G1/CE/CE21

  2. Tajuk-Tajuk Projek:

  2.1 Naiktaraf Jalanraya Perkampungan Kg. Semuruh Kinaundusan, Ranau

  Sekian, terima kasih.


 •  NOTIS SEBUTHARGA (LANJUTAN)

  SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT (KONTRAKTOR) BUMIPUTERA UNTUK PROJEK SEPERTI YANG BERIKUT:

  Syarat-Syarat:

  1. Syarikat hendaklah memiliki kelayakan yang bersesuaian dan lesen masih aktif semasa mengemukakan tawaran;

  2. Dokumen Sebutharga boleh didapati daripada Pejabat Daerah secara percuma dalam waktu bekerja sahaja pada 11 OGOS 2021 SEHINGGA 16 OGOS 2021;

  3. Dokumen Sebutharga hanya diberikan kepada Syarikat yang mengemukakan Sijil Asal pendaftaran syarikat iaitu
  Sijil PUKONSA, SPKK, dan Sijil Taraf Bumiputera;

  4. Dokumen Sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bertutup, ditandakan No. Sebutharga
  di penjuru sebelah kiri sampul dan dialamatkan kepada:

  Pengerusi
  Jawatankuasa Sebutharga
  Pejabat Daerah Ranau
  Peti Surat No. 2
  89307 RANAU

  5. Dokumen Sebutharga hendaklah dikemukakan SEBELUM pukul 10.00 pagi PADA 16 OGOS 2021

  6. Jawatankuasa Sebutharga adalah tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana sebutharga.

  7. Sekian, dan terima kasih.

  JENIS LESEN
  PUKONSA: LESEN E (***I : ***1)
  SPKK: G2/CE/CE21

  Tajuk Projek: Naiktaraf Jalan Menuju ke Kg. Lobou Baru, Ranau;

  Sekian, terima kasih.

PROFIL JABATAN

PELANCONGAN

Gunung Kinabalu

Gunung Kinabalu dianggap gunung keramat yang didiami oleh roh-roh nenek moyang kaum KadazanDusun yang tinggal di sini. Melihat dan merasai sendiri pengalaman mendaki gunung kinabalau ini adalah satu pengalaman yang mungkin tidak akan dilupakan. Ianya juga merupakan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara iaitu setinggi 4095 meter.

Kolam Air Panas Poring

Mata Air Panas Poring yang terkenal terletak 43 km dari Taman Kinabalu di sempadan sebelah timur. Ia terletak di tanah rendah dan para pelawat boleh memilih untuk berendam di kolam-kolam air panas terbuka atau tertutup. Air panas yang mengandungi sulfur ini dikatakan mempunyai khasiat kesihatan dan mampu menyegarkan badan dan sendi-sendi yang lenguh.

Taman Negara Kinabalu

Taman Kinabalu yang dibuka pada tahun 1964 merupakan yang tertua dan paling popular di rantau ini. Pada tahun 2000, ia diisytiharkan sebagai Tapak Warisan Dunia. Ini merupakan pengesahan masyarakat antarabangsa terhadap kekayaan khazanah hutan yang terdapat di Taman Kinabalu.

CARTA ORGANISASI

PROFIL DAERAH

Senarai DUN
Daerah Ranau

Wakil
Rakyat

Kemudahan Awam
Daerah Ranau

Pengenalan Daerah Ranau

GALERI

Galeri

Video

Penerbitan

Keratan Akhbar

HUBUNGI KAMI

(DO/PA)
088-875253
(PEJABAT AM) 088-877881

(No. Faks)
088-876754